Hemtjänst Stockholm | Solna | Upplands Väsby | Sollentuna

Hemtjänst

Vi erbjuder hjälp i hemmet till äldre och funktionshindrade.

Hjälpen består utav bland annat:
• Städning
• Handling
• Hygien
• Matlagning
• Promenader
• Vardagsärenden (post,bank, apotek, läkarbesök osv. )

Framförallt är vi där just för dig för att du skall känna dig trygg och ha ett gott sällskap när du ser tillbaks till dom goda minnena i livet.

Hushållsnära tjänster

Vi erbjuder dig ett brett urval av tjänster som hjälper dig som kanske har andra viktiga prioriteringar eller dig som endast inte har ork eller kraft att ta itu med bland annat

  • Trädgårds arbeten
  • Fönsterputts
  • Golvvård
  • Avdamning
  • Tvätt
  • Utstäd av ( garage , förråd, lagerplats m.m. )

Separat prislista går att inhämta

Ledsagning

Vi erbjuder ledsagning till exempelvis vårdinstanser och kulturella aktiviteter.
Separat prislista går att inhämta

Avlösarservice

Vi erbjuder den anhörige att samla krafter och komma bort ibland för att på nytt kunna hjälpa sina föräldrar med det vardagliga. Det kan vara då den enskilde inte fått beviljade insatser från kommun.

Separat prislista går att inhämta. Självklart har du rätt att göra RUT avdrag.

Hemtjänst i Stockholm och norrort i fokus

Proffssystern erbjuder hemtjänst till äldre och funktionshindrade i Solna, Upplands Väsby, Sollentuna och hela Stockholm. Vår hemtjänst skapar en trygghet och gott sällskap i vardagen. Vi tar hand om många olika vardagsbestyr som städning, inköp av mat och annat livsnödvändigt, hygienbestyr, matlagning och uppvärmning av mat, promenader och andra ärenden som måste skötas.

Vi har lång erfarenhet av hemtjänst, vård och omsorg och har ständigt den enskildes behov i fokus. Målet är att ge varje individ så bra stöd och hjälp att det går bra att bo kvar hemma. Därför lägger vi stor vikt vid våra kunders rutiner och vanor och anpassar våra tjänster åt alla personers specifika situationer.

Mer information om hemtjänst i Solna, Sollentuna och Upplands Väsby

När du har behov av stöd och hjälp i din vardag har du rätt att ansöka om hemtjänst. Dessa insatser syftar till att ge dig som är äldre eller funktionshindrad möjlighet till ett självständigt liv i hemmet.

För att en person ska får hemtjänst behövs ett biståndsbeslut. Du har rätt att ansökan om hemtjänst i din kommun och sedan få ett beslut som fattas efter individuell behovsbedömning. Alla ansökningar ska behandlas skyndsamt enligt socialtjänstlagen.

Du som har rätt till hemtjänst i Stockholm har rätt att själv välja utförare. Det kan vara kommunen, vi på Profssysstern eller någon annan extern utförare. Om du inte är nöjd med kommunens hemtjänst så kan du byta utförare. Du är självklart välkommen att kontakta oss om så är fallet.

Utredning avgör om du får hemtjänst

När du eller en anhörig gjort en ansökan om hemtjänst så inleds en utredning av biståndshandläggaren. Där tittar man på dina specifika behov och bedömer hur de kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. Denna utredning ligger sedan till grund för beslutet om din ansökan ska beviljas eller avslås. Den som inte är nöjd med sitt beslut om hemtjänst kan överklaga detta. Biståndshandläggaren kan informera om hur en överklagan går till.

När utredningen om hemtjänst är färdig och beslut är fattat så på börjar arbetet med att du ska få ditt stöd. Handläggaren skickar biståndsbeslutet till din utförare – förhoppningsvis blir det vi på Proffssystern som tar hand om din hemtjänst i Stockholm – och vi planerar hur stödet ska ges och när. Ibland kan det uppstå vissa väntetider, men detta varierar mellan olika kommuner.

Kontakta oss för en trygg hemtjänst

Börjar livet bli svårt att få ihop samtidigt som du vill bo kvar hemma? Välkommen att kontakta oss på Proffssystern – vi kan erbjuda trygg och erfaren hemtjänst i Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och hela Stockholm.