Tjänster

Hemtjänst - Hushållsnära tjänster - Ledsagning - Avlösning - HVB - Bemanning 

Vi utför LSS, hemtjänst, bemanning, ledsagning, avlösning och hushållsnära tjänster.

Det är viktigt för oss att du som kund har ett urval av kvalitativa tjänster att utgå ifrån så att vi kan skräddarsy en lösning som passar dig och din vardag.

hemtjaenst i stockholm

Hemtjänst Stockholm | Solna | Upplands Väsby | Järfälla | Upplands-bro

Vi erbjuder hjälp i hemmet till äldre och funktionshindrade.

Hjälpen består utav bland annat:

  • Städning
  • Handling
  • Hygien
  • Matlagning
  • Promenader
  • Vardagsärenden (post,bank, apotek, läkarbesök osv. )

Framförallt är vi där just för dig för att du skall känna dig trygg och ha ett gott sällskap när du ser tillbaks till dom goda minnena i livet.

Läs mer

HVB-hem

HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 14-17 år

Vi bedriver 2 HVB-hem, Diana Home i Kungsängen och Solhem i Grillby. Här stöttar vi ungdomarna i deras vardag, ger dem värme, trygghet och omsorg. Vi erbjuder ett tryggt boende med möjligheter till en meningsfull vardag på deras väg mot ett självständigt liv.

Dianahome och Solhem har kompetent personal till hands för att hjälpa ungdomarna bearbeta sina trauman så som förlusten av anhöriga, krigsupplevelser och med en hjälpande hand stötta dem vid eventuella avslagsbeslut samt avvisning.

Verksamheterna är godkänd av IVO och är tillståndspliktig.

Bemanning/uthyrning

Vi är specialiserade på uthyrning av sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare, till landsting, kommuner och privata vårdgivare.
Separat prislista går att inhämta