Aktuellt

PROFFSSYSTERN ÄR ÖVERENS MED SOLLENTUNA KOMMUN

Proffssystern har nu fått ersättning från Sollentuna kommun efter att Proffssystern stämt kommunen. Bakgrunden till stämningen var att Sollentuna kommun sagt upp avtalet mellan kommunen och Proffssystern. Proffssystern ansåg att Sollentuna kommun brutit mot avtalet genom att säga upp det utan att det fanns några skäl för kommunen för uppsägningen.

Proffssystern och Sollentuna kommun är nu överens om att Sollentuna betalar Proffssystern en ersättning och att Proffssystern inte fortsätter driva någon process mot kommunen. Överenskommelsen innebär inget ställningstagande i ansvarsfrågan.

Läs hela brevet

Vi önskar alla en glad midsommar

Vi på proffsyster önska alla en glad midsommar!

Sollentuna kommun har avslutat sitt avtal med Proffssystern i Stockholm AB

Sollentuna kommun har sagt upp sitt avtal med oss. Detta är gjort på mycket svaga grunder, utan dialog och utan att vi fått möjlighet att kunna bemöta deras synpunkter. Uppsägningen och kommunens handläggning har inte följt bestämmelserna i lagen, vilket vi ser mycket allvarligt på. Sollentuna kommun anmärker på tre saker som skäl för uppsägning av oss. Vi har i en utförlig skrivelse bemött deras anmärkningar och vi har bra förklaringar vilket skulle kunna ha gjort att de sett över sitt beslut och fortsätta samarbetet med oss. Men så har det tyvärr inte blivit.

Proffssysterns värdegrunder baseras på pensionärernas välmående, men kommunens snabba agerande medför onödig oro hos pensionärer och medarbetare.

Vi kommer att hålla alla våra intressenter löpande underrättade när vi har ny information.

Vår verksamhet är helt transparent och vi har inget att dölja. Vi välkomnar alltid en öppen och konstruktiv dialog. Om du har några frågor så kontakta mig.

Med vänliga hälsningar
Hengameh Azari